BAHAGIAN PENDAFTARAN Cetak
Oleh PDKT   
Khamis, 27 Januari 2011 18:01

 

 

FUNGSI BAHAGIAN PENDAFTARAN

  • Mendaftar hakmilik tanah.
  • Menerima suratcara urusniaga / bukan urusniaga.
  • Menyemak dokumen untuk menentukan kelayakan pendaftaran selaras dengan peraturan dan perundangan.
  • Membuat catatan memorial pendaftaran ke dalam dokumen Hakmilik Daftar Komputer.
  • Menyelia dan mendaftar hakmilik sementara dan hakmilik kekal.
  • Menyediakan Sijil Carian Rasmi dan Carian Persendirian bagi tanah milik.
  • Menyemak dan menjilid dokumen hakmilik, suratcara urusniaga dan bukan urusniaga.
DiKemaskini Pada Khamis, 23 Mei 2019 12:44
Jumlah Capaian Ke Laman ini :809 kali.